Castel Friedrichsburg

Německé království 1688 brigantina

Původně rybářské a nákladní lodě, které po vyzbrojení sloužily k vojenským účelům.

Vynikaly velkou manévrovatelností a rychlostí. Nesly kombinované oplachtění příčnými plachtami na předním stěžni a vratiplachtu na hlavním stěžni.

brigantina
plachetnice, která má na předním stěžni pouze ráhnové plachty, na hlavním stěžni má vratiplachtu a mezi oběma stěžni jsou zavěšeny plachty stěhové.

Tato loď patřila do flotily kurfiřta Fridricha, kde sloužila jako ozbrojená nákladní loď.

Plán k dispozici