Beham

Anglie 17. - 19. stol. keč

Keč vznikl na konci 17. století ve Francii, odkud se tento typ rychle rozšířil do ostatních oblastí Evropy.

Keč - malý dvoustěžník používaný pro pobřežní plavbu a rybářství.

Trup lodi byl v 19. století již dosti různorodý a jeho tvar byl podřízen účelu, kterému měla loď sloužit.

Oplachtění bylo škunerového typu (vratiplachta a plachty vrcholové, kosatky a stěhovky). Tento způsob oplachtění se udržel až do dnešních dnů a používá se na některých sportovních a závodních plachetnicích.

S tímto typem lodí je možné se setkat ještě dnes v evropských vodách..

délka: 92 cm šířka: 17 cm výška: 67 cm